Usluge i cenovnik

U nameri da zadovolji potrebe svojih korisnika, dom "Vitalis" nudi osnovni paket usluga i dodatne usluge.

Osnovni paket:

Smeštaj
Ishrana
Zdravstvena nega
Medicinski nadzor 
Lekar
Fizioterapeut
Socijalni radnik
Okupacioni terapeut
 

Dodatne usluge:

Usluge lekara specijalista
Fizikalna terapija
Sanitetski prevoz
Apoteka
Kozmetičke usluge

MEDICINSKI NADZOR

Podrazumeva objektivno posmatranje korisnika,praćenje vitalnih parametara i sprovodjenje odgovarajuće terapije.

Objektivno posmatranje korisnika predstavlja važan segment u praćenju svakog korisnika pomoću kojeg se uočavaju novonastale promene u stanju korisnika i pravovremeno reagovanje na njih.

Praćenje vitalnih parametara podrazumeva svakodnevno merenje i praćenje vrednosti pritiska,pulsa,temperature i nivoa šećera u krvi kod korisnika sa takvom potrebom.

Terapija-naše osoblje je obučeno za pravovremeno davanje i precizno doziranje svih oblika terapije:Oralna farmako terapija,parenteralna terapija(postavljanje intra -venskog katetera,aplikacija svih oblika infuzione terapije,aplikacija injekcionih lekova-intramuskularna aplikacija leka,potkožna aplikacija leka.Osoblje je takodje obučeno za niz drugih medicinsko tehničkih radnji kao što su: nega centalnog venskog katetera,nega i parentrealna ishrana putem nazo-gastrične sonde,postavljanje i nega urinarnog katetera,nega kolostome,postoperativno previjanje i nega rane,obrada i nega dekubitusa.

NADZOR LEKARA

Nadzor lekara je u većoj ili manjoj meri potreba svakog korisnika.Vizita lekara se obavlja dva puta mesecno.Lekar aktivno učestvuje u praćenju i lečenju korisnika u uslovima omogućenim domskim smeštajem.Misljenje nasih lekara ćemo podeliti sa Vama i zajedno doneti najbolju odluku za našeg korisnika.

Pored domskog lekar,nudimo usluge naših konsultanata,lekara specijalista iz sledećih oblasti:interna medicina,psihijatrija,neurologija,ortopedija,urgentna medicina i anestezija sa terapijom bola.

FIZIKALNA TERAPIJA

Aktivnost i pokretnost naših korisnika od izuzetne su važnosti.U okviru osnovnog paketa usluge svakom korisniku nudimo odrzavanje aktivnosti i kondicije kroz rad sa fizioterapeutom.

U slučaju posebnih potreba kao dodatnu mogućnost nudimo sledeće fizikalne terapije:

Elektroterapija,terapiju ultrazvukom i laserom,kineziterapiju i akupunkturu.

OKUPACIONA TERAPIJA

Kao osnovni motiv doma Vitalis izdvojilo se očuvanje osnovnih vrednosti,veština i komunikacije svojih korisnika.Okupaciono radni terapeut ali i celokupno osoblje svakodnevno će se truditi da probudi intersovanje njenih korisnika u cilju očuvanja dnevne zaokupljenosti.Svakodnevna priča,pružanje mogućnosti za ulepšavanje,osmišljavanjem igara kao i šetnja učiniće svaki dan drugačijim.Pored bezbroj društvenih igara,učinićemo svaki praznik posebnim,svaku šetnju učinićemo izletom a potrudićemo se da održavamo osnovne kognitivno motoričke veštine.Naše je da Vam zagarantujemo uslove,vrhunsku hranu,lepu baštu i zabavu ali ćemo se potruditi da i Vi budete deo toga kako bi osetili pripadnost i voleli Vaš boravak.

SOCIJALNA ZAŠTITA

Usluge našeg socijalnog radnika Vam stoje na rapolaganju u okviru osnovnog paketa usluge.

APOTEKA

U sklopu doma je registrovana i apoteka.Za svoje najmilije možete sve neophodne lekove,prevojni i potrošni materijal,pelene obezbediti na jednom mestu.

SANITETSKI TRANSPORT

U okviru dodatnih usluga nudimo i uslugu sanitetskog transporta.Na raspolaganju je svim korisnicima za potrebe transporta do kuće,ambulante,doma zdravlja,bolnice i razne druge potrebe.Kao opciju nudimo i pratnju stručnog medicinskog osoblja.

KOZMETIČKE USLUGE

Kozmetičke usluge kao vid svakodnevne higijene,lična higijena,kupanje,pranje kose spadaju u grupu osnovnih usluga a za korisnike sa višim potebama nudimo usluge feniranja,manikira pedikira,usluge relaks masaže a za korisnike muškog pola sišanje i sredjivanje brade.

 

 

 

CENA OSNOVNOG PAKETA

800 Mesečno
  • Smeštaj
  • Usluga pranja i peglanja veša
  • Ishrana
  • Asistencija 24 h
  • Medicinski nadzor 24 h
  • Lekar-spec.opste medicine,vizitne posete lekara dva puta mesecno
  • Lekar spec. epidemiologije
  • Fizioterapeut-rad tri puta nedeljno
  • Socijalni radnik
  • Okupacioni terapeut
Gratis
Transport
korisnika do doma !